ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
เข้าสู่ระบบ
อีเมล :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิก
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

dot
dot
หมวดหมู่สินค้าหรือบริการ
dot
bulletโปรโมชั่นพิเศษ ตั้งแต่วันนี้
bulletสินค้าวัสดุและอุปกรณ์
bulletชุดแผนการจัดกาเรียนรู้
bulletภาษาไทย
bulletสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletคณิตศาสตร์
bulletวิทยาศาสตร์
bulletภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
bulletสุขศึกษาและพลศึกษา
bulletศิลปะ
bulletการงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletชุดสื่อการเรียนการสอนสูตรอาเซียน (AEC)
bulletหลักสูตรท้องถิน / รายวิชาเพิ่มเติม
dot
รถเข็นสินค้า
dot
bulletตะกร้าสินค้า
dot
กิจกรรมสร้างสรรค์
dot
bulletภาพกิจกรรม
dot
บทความน่ารู้
dot
bulletสาระดี
bulletสิ่งแวดล้อม
bulletสัตว์เลี้ยง
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletGoogle
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletคุรุสภา
bulletครูบ้านนอก
bulletครูพันธ์ใหม่
bulletครูไทย
bulletครูสอนดี
bulletสสค.
bulletสถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
dot
พื้นที่โฆษณา
dot
bulletลงประกาศฟรี
bulletติดต่อพื้นที่โฆษณา


http://www.youtube.com/


เปิดกรณีพิเศษขอใบประกอบวิชาชีพครู

 คุรุสภาเปิดบริการกรณีพิเศษขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับการไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย


การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 
เนื่องจากในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 จะมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยผู้ที่จะสมัครสอบต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ทันต่อความต้องการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้าสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย คุรุสภาจึงเปิดให้บริการกรณีพิเศษสำหรับการไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และขอแจ้งขั้นตอน เพื่อขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว จำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๖ ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ผ่านมหาวิทยาลัยในระบบ KSP BUNDIT
ให้ติดตามและติดต่อขอรับใบอนุญาตกับทางมหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ให้กรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อความ “การขอรับใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน” (แบบฟอร์มสีส้ม) แนบหนังสือรับรองสิทธิ นำเอกสารวางในตะกร้ารับเรื่องหนังสือรับรองสิทธิ และให้รอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1 
กลุ่มผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต (กรณีที่มายื่นเอกสารใหม่) ทุกประเภท 
กดบัตรคิว หมายเลข 3 กรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ (คส.01.10) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว กรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อความ “การขอรับใบอนุญาต กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน” (แบบฟอร์มสีส้ม) แนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดให้เรียบร้อย รอเจ้าหน้าที่เรียกคิวและตรวจสอบเอกสารที่ช่องบริการ ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1 

กลุ่มผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
กดบัตรคิว หมายเลข 2 กรอกแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (คส.02) ติดรูปถ่าย 1 นิ้วแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาต (คส.02.10) และแบบบันทึกข้อความ “การขอรับใบอนุญาตฯ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน” (แบบฟอร์มสีเขียว) และแนบเอกสารตามที่กำหนด รอเจ้าหน้าที่เรียกคิวและตรวจสอบเอกสารที่ช่องบริการ ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1 สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้วหรือมีอายุเหลือน้อยกว่า 180 วัน ต้องกรอกแบบ “บันทึกชี้แจงการต่ออายุใบอนุญาต หลังใบอนุญาตฯ หมดอายุ” (แบบฟอร์มสีขาว) เพิ่มเติมด้วย 

กรณีการขอขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาต ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ 
ให้ติดต่อกลุ่มบริหารทั่วไปทางการทะเบียน สำนักทะเบียนและใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบการรับเข้าของเอกสาร และติดต่อเจ้าหน้าที่งานขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุใบอนุญาต เพื่อติดตามเอกสาร กรณีที่เอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้รอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1 

กรณีได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หรือกรณีขอทำใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตสูญหาย ชำรุด เปลื่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ หรือทำบัตรสมาชิกเพียงอย่างเดียว 
กดบัตรคิว หมายเลข 5 กรอกแบบคำขอใบแทนใบอนุญาต (คส.03) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว แนบสำเนาบัตรประชาชน ใบแจ้งความหรือแบบบันทึกถ้อยคำ สำเนาใบอนุญาตฉบับเดิม(ถ้ามี)ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1

สำหรับผู้ที่ขอบัตรพกพาเพียงอย่างเดียว ให้กรอกแบบคำขอบัตรประจำตัวสมาชิก (คส.08) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบอนุญาต เดิม (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย ชำระค่าธรรมเนียมและรอรับใบอนุญาต ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 1

 

ที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานพิมพ์ article
รับออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา article
แสดงความยินดีที่ ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ
ออกมาแล้ว...หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาฯ 2557
ขอแสดงความยินดีผลการอนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญ 2/2557
ใกล้หมดเวลา...การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
18 กุพานี้ ประชุมปลัดศธ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ร่วมกันคัดเลือก ‘ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์’
จาก ก.ค.ศ. เกณฑ์วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศผล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
ด่วน!...ยกเลิก ว5/2554 เป็น ว13/2556
เกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์หนักกว่าเดิม
ปลดล็อกใบประกอบวิชาชีพ ดึงคนเก่งเป็นครู
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สมัครงานล้น ปริญญาตกงานอีกอื้อ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินวิทยฐษนะฯ กรณีเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2556
คุรุสภารับสมัครผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
อักษรเจริญทัศน์ อจท., สำนักการศึกษา กทม., กรมอาเซียน จัดพิธีมอบรางวัล “อาเซียนของเรา”
กิจกรรมและเกณฑ์การประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63/2556
แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2556
กมธ.การศึกษาค้านยุบ"สมศ."
เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย "ก.ท.ม."
เว็บปลอมวุฒิอวดลูกค้า"ไม่มีใครจับได้"
ก.ค.ศ.เยียวยาบุคลากร 290 ราย ออกเกณฑ์-เทียบประสบการณ์
เปิดไฟเขียวเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่น
หลักสูตรใหม่ประถมต้นเสร็จแล้ว
นักวิชาการชี้เปลี่ยน รมว. ศธ. บ่อยทำการศึกษาเด็กไทยไม่คืบ
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปรับปรุง)
การยื่นแบบคำของเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานทั้ง 9
สพฐ.วางมาตรการเข้มสอบครูผู้ช่วยอุดรธานี
การประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบลระยอง
ครูลุ้มการตรวจผลงานแล้ว!
ส่งกรรมส่วนกลางฝังตัวทุกหน่วยพื้นที่ด่วน...
ไฟเขียวจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูที่ไปบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ
ก.ค.ศ.อนุมัติผู้อำนวยการ-ครูเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ
การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2556
ร.ร.สพฐ. กว่า 65% ไม่ผ่านมาตรฐาน เร่งแก้ไขพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ "AEC"
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
โคราชเพิกถอน 29 ครูผู้ช่วย จ่ออีก 19 ฯ...
สพฐ. ยันไม่ยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก เล่งย้าย น.ร.เรียนรวมกัน
สกสค. สนองซอฟท์โลน แก้หนี้ครู...
การรับรองคุณวุฒิและกำหนดคุณสมบัติพิเศษ (ครู)
ขอข้อมูลพนักงานราชการ
ผลสอบโอเน็ทต่ำกว่าครึ่ง!
เอาผิดคนปลอมวุฒิ (มสธ.)
ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา article
ครูจี้! ศธ.จ่ายเงินเลื่อนวิทยฐานะ
ข่าวดีของการพัฒนาครู!
ชีพจรครู: คุรุสภาดึง'คนเก่ง'เป็น..ครู
ติงป.ป.ช.ทำพิลึก...
ยกเลิกคำสั่งปิด "ม.อิีสาน"!
ปิดรายชื่อสถานศึกษาที่จะประเมินภายนอก รอบสาม article
การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1เม.ย.56) article
สพฐ.สั่งโยก !
ครูรอการประเมิน มีเฮ! article
นักวิชาการด้านการศึกษาชี้ สพฐ.ต้องเปลี่ยนหลักสูตร
ก.ค.ศ.ปรับประเมินวิทยฐานะ "ว 17" article
เกณฑ์ใหม่ล่าสุด "ว.17" articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

Teachersinternational.Ltd.,Past.
Address :  Pak Chong District. Nakhon Ratchasima Province.
Phone :  044-361230     Mobile :  081-8766973, 081-8766916, 081-8799465
E-mail : admin@teachersinternationalclup.com; kruinter@teachersinternationalclup.com
Website : www.teachersinternationalclup.com