ReadyPlanet.com


แนะนำแบบประเมินฯ ในการเสนอของให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
avatar
Admin


 แบบประเมินฯ ในการเสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน

การขอฯ ครูชำนาญการ

                แบบที่ยื่น

                     แบบเสนอขอ (ก.ค.ศ.1)
                     แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2)
                     แบบรายงานผลงานปฏิบัติงานด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.3)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2(ก.ค.ศ.6/1.1)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย (ก.ค.ศ.6/1.2)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2  สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาพิเศษ (6/1.3)

                     แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1)

                     แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1)

                     แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.14/1.1)

                     แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  สาขาปฐมวัย (ก.ค.ศ.14/1.2)

                     แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  การศึกษาพิเศษ (ก.ค.ศ. 14/1.3)

                     แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที 3 และด้านที่ 3

                     สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. (กรณีการประเมินด้านที่ 1,2,3 มีผลสิ้นสุดแล้ว) (ก.ค.ศ.15/1)

                ทั้งนี้ให้นำแบบทุกแบบมาให้เจ้าหน้าที่ เขตฯ ตรวจสอบก่อนยื่นเสนอขอรับการประเมิน

                     แบบที่ยื่น

                1.  แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)

                2.  แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2)

                3.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.3/1)

                4. แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4)

                5.  แบบสรุปการประเมิน ด้านที่ 1 (ก.ค.ศ. 5)

                6.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1)

                7.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย(ก.ค.ศ.6/1.2)

                8.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 สำหรับผู้ขอที่สอนภาคพิเศษ(ก.ค.ศ.6/1.3)

                9.  แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1)

                10.  แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ./8/1)

                11.  แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตฯตั้ง (ก.ค.ศ.9)
(เมื่อการประเมินด้านที่ 1และด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้ว)

                12.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.11/1.1)

                13.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย (ก.ค.ศ.11/1.2)

                14.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนภาคพิเศษ (ก.ค.ศ.11/1.3)

                15.  แบบประเมินด้านที่ 3(ก.ค.ศ.12/1.1)

                16.  แบบประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย(ก.ค.ศ.12/1.2)

                17.  แบบประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนระดับการศึกษาพิเศษ(ก.ค.ศ.12/1.3)

                18.  แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 สำหรับ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ตั้ง
(กรณีการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีผลสิ้นสุดแล้ว) ก.ค.ศ.13/1

                ให้แนบแบบ ก.ค.ศ. ทุกแบบมาให้เจ้าหน้าที่ เขตฯ ตรวจสอบก่อนยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin (admin-at-teachersinternationalclup-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-22 12:20:32


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2012 All Rights Reserved.